Sunday, October 25, 2015

Zacznijmy górnolotnie: Potrzebujemy Ciebie! - Let's start with big words: We need you!Jesteśmy fundacja non-profit, ponieważ chcemy być pewni, że nikt nigdy nie sprzeda naszych ideałów.


Chcemy stworzyć społeczność SGL -  czyli ludzi otwartych na nowe, REALNE znajomości. Ludzi, którzy chcą poznawać innych, po to żeby razem robić to, co ich rozwija lub bawi, chcą być inspirowani i chcą inspirować innych.


My dajemy narzędzie, które będzie podstawą identyfikacji z ideą : slogan 'I am SGL' i znak (www.iamsgl.org).


Szukamy ludzi, którzy chcą organizować spotkania, pomóc w promocji idei, być wsparciem technicznym (informatycznym) albo takich, którzy po prostu chcą pomagać innym.

Jeśli podoba Ci się nasza idea i utożsamiasz się z nią oraz chcesz wziąć udział w tej przygodzie to napisz do nas!


Czekamy!

We are a non-profit foundation, because we want to be sure that nobody will ever sell our idea.

We want to create a community of SGLs – people, who are open to new, REAL relations. Those, who want to get to know others so they can together do exciting or relaxing things. People who want to be inspired and want to inspire others.

We are proposing a tool, which will be identified with the idea: slogan ‘I am SGL’ and a logo (www.iamsgl.org).

We are looking for people who want to organize various meetings, help in promotion of the idea, be a technical support (IT) or those, who just want to help others.

If you like the idea, you feel it or you want take part in this adventure, write to us.

We are waiting for you!

 Mariusz Majewski & Mariola Ciach